💻 Hackathons

🇬🇧

🇻🇳

🏠 Quay về trang chủ

Danh sách Hackathon

2023-01-20
Space Warp Hackathon
🎟️
-
📍
Online
💵
-
2023-04-14
ETHGlobal Tokyo Hackathon
🎟️
-
📍
Tokyo, Japan
💵
-
2023-05-26
ETHGlobal Istanbul Hackathon
🎟️
-
📍
Istanbul, Turkey
💵
-
2023-06-23
ETHGlobal Toronto Hackathon
🎟️
-
📍
Toronto, Canada
💵
-
2023-07-21
ETHGlobal Paris Hackathon
🎟️
-
📍
Paris, France
💵
-


0xstim pfpMXH

Ủng hộ Defi.vn bằng việc theo dõi các trang MXH

Github icon
Twitter icon
Telegram icon
Youtube icon
Youtube icon

✏️ Sửa trang này trên Github

ℹ️ Miễn trừ trách nhiệm

✊ Những người đóng góp